DofE WALES – St Davids Distillery Limited

DOFE WALES

DofE WALES

  • Sale


What is the DofE?

The DofE (The Duke of Edinburgh's Award) is the world’s leading youth achievement award, giving millions of 14 to 24-year-olds the opportunity to be the very best they can be.

Wales

Ar hyn o bryd mae dros 20,000 o bobl ifainc yn cymryd rhan yn y DofE led led Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r DofE yng Nghymru yn rhedeg mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, colegau, prifysgolion ac yn y gweithle. Felly, ble bynnag yr ydych, os ydych rhwng 14 a 25 ac am wneud y gorau o fywyd beth am gymryd rhan? Y mae 56 awdurdod gweithredol yng Nghymru sydd a’r trwydded i rhedeg y DofE o fewn eu ardal, Ewch at y tudalen ‘Licensed Organisations’ am yr un sydd yn eich ardal.

At present nearly 20,000 young people are participating in the DofE throughout Wales through the medium of both Welsh and English. The DofE in Wales is run at schools, youth clubs, colleges, universities and in the workplace. So wherever you are, if you’re between 14 and 24 and want to make the most out of life why not take part? There are 56 Licensed Organisations throughout Wales licensed to run DofE programmes within their area.

 

Registered Charity no. 1072490


Liquid error (layout/theme line 187): Could not find asset snippets/agechecker.liquid